top of page
Logo_IvovanGroesen_vierkant.png

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals om goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 

Meldcode is geen meldplicht.

​​

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt hierbij houvast.

Stappenplan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In een meldcode moeten in ieder geval de volgende 5 stappen gevolgd worden:

  1. In kaart brengen van de signalen.

  2. Overleg met een collega en eventueel raadplegen van 'Veilig Thuis': het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding.

  3. Gesprek met de betrokkene(n).

  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Klik hier voor meer informatie.

bottom of page