top of page
Familie-opstellingen 2.jpg

Over het vinden en innemen van jouw eigen plek!

-Ivo van Groesen

Hoe werken (Familie)-opstellingen?

Familieopstellingen is een methode die ontwikkeld is door Bert Hellinger. De belangrijkste overtuiging en daarmee werkvorm is dat jouw familie en je voorouders een veel grotere rol spelen in het (dagelijkse) leven dan je vaak werkelijk beseft.  Iedereen behoort tot een gezin, het gezin van oorsprong (waar jij geboren bent). 

Een familieopstelling verbind je met jouw gezin en familiesysteem, jouw voorouders en hun lot. Hierdoor kun je zelf weer beweging terugbrengen in datgene wat vastzit en in wat zich blijft herhalen in jóuw leven. Je geeft als het ware eenieder zijn of haar ware 'plaats'.  Dat heeft ermee te maken dat een opstelling direct inzicht geeft aan een (terugkerende) probleem of vraag. 

Voorafgaand aan een opstelling zal eerst jouw vraag (om inzicht bijvoorbeeld) of probleem of klacht worden verhelderd. Wat hoop je dat de opstelling je gaat opleveren?
Enkele voorbeelden waar je aan kunt denken:
- Waarom heb ik er moeite mee om mijn eigen plek te vinden en innemen in mijn leven?
- Wat ís eigenlijk mijn eigen plek?
- Waarom voel ik me boos, verdrietig of neerslachtig wanneer ik in contact ben met familie of andere mensen? Hoe kan dat?
- Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen?

Net als bij regressietherapie  maak ik gebruik van jouw onderbewuste bij  de opstellingen.  Het grote verschil is alleen dat ik binnen de opstellingen minder zal luisteren naar verhalen, maar de focus ligt meer op de 'kleur' en 'toon' van jouw zijn hieronder.  Ik zal luisteren over welke mensen je spreekt en welke feiten je benoemt.  Hiermee ontstaat er als het ware een 'veld'  die de poort vormt tot je hoger bewustzijn.  Ik zal je hierin begeleiden.

Hoe het praktisch werkt? Ik laat jou jezelf, alle mensen en familieleden die je opnoemt opschrijven en neerleggen in de ruimte. 
De naam 'familie' in familieopstellingen kan verwarrend werken, omdat je haast alles kunt opstellen waar je meer duidelijkheid over wenst te hebben.  Naast familieleden (vader, moeder, broers/ zussen, kinderen (waaronder ook: niet geboren- doodgeboren of geaborteerde kindjes), kun je ook andere mensen, als partners, managers, een nieuwe baan, een ongeval, een blokkade, een ziekte etc. opstellen. 

Met opstellingen ga je jouw eigen plek ervaren ten opzichte van de andere opstellingen die je hebt neergelegd.  Hoe verhouden die zich tot jouw plek? Je kunt die andere plekken ook voelen en ervaren, waardoor ze je meer inzicht geven. 

 
Het uiteindelijke doel van een opstelling is, dat jij op jouw plek staat en je daar volledig goed bij voelt. 

Je neemt voor een familieopstelling niet daadwerkelijk je familieleden mee. Binnen Praktijk Ivo van Groesen worden opstellingen individueel met jou aangepakt en behandeld. 


 
Logo_IvovanGroesen_beeldmerk_WIT.png

Opstellingen; over het erkennen wat er is.. en over het erkennen wat er niet is

Binnen een opstelling geef je erkenning aan de plaats van eenieder. Je erkent hiermee de plaats van eenieder. Door te erkennen wat aanwezig is en wat ontbreekt kan er een ordening plaats hebben in het systeem. Het doel hiervan is dat er een zekere balans kan ontstaan in het geven en nemen. Maar hiermee ook het nemen van de daarbijbehorende verantwoordelijkheid van deze plek. 
Het ultieme doel is vooral dat jij jóuw eigen plek weer kan en durft in te nemen. Ben jij daar klaar voor?

Wanneer opstellingen doen?

Type opstellingen

Bij opstellingen is het mogelijk om breed te onderzoeken van jouw vraagstukken. 
Naast de klassieke opstellingen, zijn ook 
structuuropstellingen, lichaamsopstellingen, organisatieopstellingen en groepstellingen   (zowel gericht op relaties als blinde opstellingen) mogelijk.

Opstellingen werken het best met een gerichte vraag waar jij meer duidelijkheid over wil hebben.  Onderling stemmen we dan af wat voor type opstelling hier het beste bij past.

Wanneer opstellingen doen?

Je wil niet persé (een vorm van) therapie ondergaan, maar bent hoofdzakelijk op zoek naar duidelijkheid en inzicht in bepaalde thema's of herhalende patronen in jouw leven. Familieopstellingen zijn dan bij uitstek een geschikt middel om mee aan de slag te gaan. Nadat de opstelling je duidelijkheid heeft verschaft kun je zelf de keuze maken óf en hoe je hier verder mee aan de slag wenst te gaan. 

Familieopstellingen zijn verder een erg goed middel om aan jou visueel te maken in welke systemen je zit en waar je precies mee te maken hebt. Vooral het 'ongeziene' wordt zichtbaar gemaakt in een opstelling. Het verschaft je helderheid en duidelijkheid.

Ook zijn opstellingen bij uitstek geschikt voor jou wanneer je lastig in contact staat met het voelen. Dit heeft ook te maken met het visuele en beeldende karakter van opstellingen.

Familie-opstellingen 1.jpg

Snel naar....

bottom of page