top of page
Laughing cute child with a butterfly on

Zie je mooie zelf

- Ivo van Groesen

REGRESSIE- OF DROOMTHERAPIE VOOR UW KIND

Regressie- en reïncarnatietherapie maar ook droomtherapie zijn erg geschikt voor kinderen en jongeren. Vaak komen zij zelfs sneller en gemakkelijker in trance dan volwassenen. Ook duren deze therapeutische sessies doorgaans minder lang dan bij een volwassene. Een therapeutische sessie heeft verder dezelfde opbouw als voor een volwassene. Ook zij zullen begeleid worden naar de kern van hun probleem of klacht. Kinderen zijn erg flexibel en openminded waardoor de regressie (naar de oorsprong van een probleem) vaak erg vlot verloopt, maar is ook de herbeleving voor kinderen goed te hanteren. Kinderen leggen verbanden tussen de sessie met hun klacht heel snel. Ze voelen snel weer hun innerlijke kracht en potenties. Ze zíen hun mooie 'ik' en durven daar voor te gaan staan.  Help uw kind uit zijn of haar as te 'rijzen' en in zijn of haar eigen kracht te gaan staan.

Binnen de sessie met uw kind neem ik naast kennis en ervaring als regressie- en reïncarnatietherapeut ook jarenlange ervaring binnen de jeugdhulpverlening met mij mee (sinds 2003). 

 

Meld nu uw kind aan, of stel uw vragen:

Logo_IvovanGroesen_beeldmerk_WIT.png

Ik kijk er naar uit uw kind te mogen ontmoeten en het te mogen begeleiden in zijn of haar proces. Wat fijn dat u dit overweegt. 
 

Nu is wederzijds vertrouwen erg belangrijk binnen een therapiesessie- of traject. Maar helemaal in het geval van kinderen. Bovendien dienen ook de ouders- of verzorgers een goed en vertrouwd gevoel te hebben bij de therapeut. Om die reden start ik als therapeut standaard met een intakegesprek van 30-45 minuten. Op deze manier kunnen alle partijen, u als ouder, uw kind en ik als therapeut, aanvoelen of therapeut en uw kind voldoende aansluiten.

Binnen het intakegesprek zal ik net als binnen reguliere regressie- en reïncarnatietherapie sessies bespreken met uw kind hoe het zijn of haar probleem ervaart. Het kan gebeuren dat het kind het probleem anders ervaart dan u van mening bent. Bijvoorbeeld: u ervaart bij uw kind veel boosheid in het gedrag, maar uw kind wil werken aan een ‘verdrietig gevoel’. Natuurlijk hou ik de boosheid in mijn achterhoofd als therapeut. Toch zal, ik met uw kind willen werken aan het verdrietige gevoel. Ik zal hierin uw kind volgen. Vooraf zal dit ook met u besproken worden. 

Binnen de intake wordt bepaald of er voldoende basis en vertrouwen is voor een regressie- of droomtherapiesessie. Wanneer dat het geval is, zal concreet worden afgesproken hoe de therapiesessie zal worden benaderd. Waar wenst uw kind aan te werken, met welke gewenste resultaten? Dat wat uw kind hoopt te bereiken, bepaald mede het ‘contract’. Voor mij is dit het startpunt voor een eventuele regressie- en reïncarnatietherapie of droomtherapie sessie.
 
Bij de regressietherapie of droomtherapiesessie laat ik doorgaans géén ouders of andere volwassenen aanwezig zijn. Kinderen dienen zich vrij te kunnen uiten, zonder de beperking te voelen wat iemand anders kan denken of voelen wat ze doen of zeggen. 
Met uw kind zal vervolgens het intakegesprek kort worden teruggehaald en vooral het contract worden getoetst. Klopt deze nog helemaal? Indien nodig wordt deze nog aangevuld. Dan mag uw kind het zich gemakkelijk maken door te zitten of liggen in mijn praktijkstoel. Net als bij volwassenen vraag ik uw kind zijn of haar ogen te sluiten bij de start van de sessie. Echter is het niet ongebruikelijk dat kinderen hun ogen opdoen en beweeglijk zijn. Dat is helemaal prima voor mij. 

 

Aan de hand van emotionele en/of fysieke ladingen wordt de sessie opgestart. Uw kind komt dan in een trance toestand. Ik zal een sessie met uw kind met uiterste finesse en afstemming begeleiden. Bij kinderen is het gevoel van vertrouwen nog belangrijker dan bij volwassenen voor dergelijke sessies. Ik zal uw kind dan ook vooral volgen en vrijlaten in zijn of haar beleving. 

 

Eventuele vervolgafspraken kunnen gemaakt worden ná de eerste therapeutische sessie. Indien gewenst zijn pakketprijzen mogelijk. 

Koptekst 3

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer wel en wanneer niet?

Bij kinderen en jongeren is regressie- en droomtherapie vaak heel goed mogelijk.  De veelvoorkomende problemen of klachten bij volwassenen (zoals te lezen valt onder het kopje "voor wie") zijn heel goed toepasbaar als graadmeter voor uw kind. Echter, kinderen leven in een snel functionerende maatschappij. Er moet veel en dat al op jonge leeftijd. De prestatiedruk is hoog, zowel op school als binnen sociale vriendenkringen. Kinderen en jongeren voelen situaties vaak haarfijn aan, (bv hoogsensitief) maar weten lastig hoe ze hiermee om moeten en kunnen gaan. Is er wel ruimte in de maatschappij voor hún beleving en visie? Ze hebben het gevoel teveel te zijn, het niet goed te doen en voelen zich machteloos. De een uit dit in frustratie en boosheid. De ander keert in zichzelf en 'slaat dicht'. Weer een ander schiet volledig in een angstgevoel.  En zo zijn er nog legio aan mogelijke reacties en gevoelens denkbaar, waarop uw kind reageert óp en omgaat mét situaties waarop hij geen grip heeft en voelt.  Haast altijd zijn ze geschikt om mee te werken binnen regressie- en droomtherapie.

Regressie- of droomtherapie is niet of minder geschikt voor uw kind wanneer het niet wil werken aan zijn 
probleem of klacht. Het gebeurt vaker dat ouders hun kind, met de beste intenties, doorsturen voor hulp. Maar wanneer een kind geen innerlijke motivatie voelt om het probleem aan te pakken, gaat de regressie- of droomtherapie hoogstwaarschijnlijk niet werken. Ook kan het soms juist de beleving van de ouder zijn die zwaarder weegt (dan de beleving van een kind zelf). In die situaties kan het denkbaar zijn dat juist (één van) de ouders een therapiesessie ondergaat.  In alle gevallen ben ik bereid mee te denken en te kijken naar de mogelijkheden.


 

Bij baby's en kinderen tussen
0- en 8 jaar:

Snel naar....

bottom of page