top of page
Beautiful surreal landscape with differe

Regressietherapie

terug in de tijd naar de...

Kern voor jouw oplossing

-Ivo van Groesen-

WAT IS REGRESSIE-

EN REÏNCARNATIETHERAPIE?

Regressietherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij er van uitgegaan wordt dat de oorsprong van een klacht of probleem te vinden is in een vroegere onverwerkte, pijnlijke of traumatische ervaring. Reïncarnatietherapie gelooft dat deze ervaringen ook vóór het huidige leven kunnen liggen.  Voor mij is het heel vanzelfsprekend dat ervaringen ook voor het huidige leven kunnen liggen. 

Wanneer de oorsprong van vaak traumatische ervaringen opgespoord wordt, blijkt dat ze geregeld te vinden zijn in het huidige leven van een persoon, bijvoorbeeld als kind, bij de zwangerschap van de moeder en geboorte. 
Maar niet zelden blijken de (traumatische) ervaringen verder terug gaan dan het huidige leven. Te denken valt dan aan ervaringen in een vorig leven, maar ook in het tussenbestaan (tussen twee levens in). 

Hand holding globe with green plant grow

Waarom terug
naar de pijn?

Omdat met deze vorm van therapie naar de kern van een probleem wordt gegaan, kan ook de kern van het probleem worden aangepakt en opgelost. Niet de symptomen van een klacht worden aangepakt, maar de wortels ervan. Zo is het mogelijk dat jarenlange, slepende problemen met één of enkele regressietherapie sessies kan worden verholpen. 
Je komt "weer thuis in jezelf".


 

IVO4.png

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Voor aanvang van een therapiesessie, zal ik eerst samen met jou een kort intakegesprek hebben van 30-45 minuten. Binnen dit gesprek bespreken we jouw persoonlijke thema’s, dilemma’s, problemen of klachten. Dit kan liggen op emotioneel, mentaal of fysiek vlak. 
Wanneer het voor jou goed voelt om jouw probleem concreet aan te gaan pakken, stemmen we samen concreet af wat je graag aangepakt of veranderd wilt zien. Dat noem ik het ‘contract’. Dit vormt het startpunt voor een eventuele regressie- en reïncarnatietherapie sessie. Dit intakegesprek is natuurlijk ook erg belangrijk om met mij kennis te maken. Ik vind het van groot belang dat er een wederzijds vertrouwen is en een ‘klik’. 

Bij de aanvang van een regressie- en reïncarnatietherapiesessie wordt het contract uit het voorgesprek kort besproken en vormt de ingang van de therapeutische sessie. Je mag het jezelf gemakkelijk maken door te zitten of liggen. Vaak sluiten mensen dan hun ogen. Aan de hand van emotionele en/of fysieke ladingen wordt de sessie opgestart. Je komt dan in een trance toestand. Dit hoeft niet verward te worden met hypnose. Trance is een staat waar wij mensen dagelijks meerdere malen mee te maken hebben. Dagdromen is daar een mooi voorbeeld van. Je bent met je gedachten even ergens anders, maar hebt nog wel besef van je lichaam en ook van wat er om je heen gebeurt. Alleen dan alsof het van verder weg komt. Zo is dit ook te vergelijken met trance binnen regressie- en reïncarnatietherapie. 


Wanneer je dan vervolgens ín trance bent zal ik je begeleiden naar de kern of oorzaak van jouw ingebrachte vraag of probleem (ons contract). De ervaring die daar wordt gevonden, zullen we samen bekijken. Maar bovenal gelooft regressietherapie dat juist de herbeleving van een traumatische gebeurtenis zorgt voor heling. De ervaring zal dus ook opnieuw ervaren worden binnen de sessie zelf. Waarom is dit nodig? De gedachte hierachter is dat bij een traumatische of schokkende gebeurtenis, de impact zo groot is dat een deel van jou als het ware bevriest. Vaak zien we binnen regressie- en reïncarnatietherapie dat deze delen nog altijd vastzitten in dat trauma van ooit. Door de herbeleving van dit trauma, kunnen oude pijnen en overtuigingen binnen dat trauma loskomen. En daarmee kunnen ze daadwerkelijk worden opgelost en verwerkt. 

Snel naar.....

bottom of page